เลือกภาษา:

ประวัติบริษัท

บริษัท มุนโดะ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดย Mr. Takashi Fukuda (กรรมการผู้จัดการบริษัทชาวญี่ปุ่น) และทีมบริหาร คุณมารินทร์ เจริญธัญญกรณ์ (ผู้จัดการทั่วไป) และคุณผกานันท์ ธีระวานิช (ผู้จัดการโรงงาน) บริษัทเราผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และอื่น ๆ เพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัทเราได้ก่อตั้งสำนักงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ชื่อ Mundo Asia Philippines Industry Inc. ซึ่งตั้งอยู่ใน Mexico Industrial Complex, Pampanga, Philippines

ชื่อบริษัท บริษัท มุนโดะ จำกัด
ที่อยู่ 70 หมู่ 19 ถ.นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ +662-569-2384
โทรศัพท์มือถือ +6692-880-9775 (สำหรับภาษาไทย)
+6689-043-9399 (สำหรับภาษาอังกฤษ)
แฟ็กซ์   +662-569-2385
อีเมล sales@mundo.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5 กรกฎาคม 2545