เลือกภาษา:

ถาดโฟมสตรอเบอร์รี่ถาดโฟมสตรอเบอร์รี่ ใช้สำหรับบรรจุผลสตรอเบอร์รี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่บอบช้ำง่าย หากต้องขนส่งทางไกล ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุผลสตรอเบอร์รี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ ถาดโฟมสตรอเบอร์รี่จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด เพราะผลิตจากโฟมคุณภาพดี สามารถช่วยกันการกระแทกระหว่างการขนส่ง ทำให้สตรอเบอร์รี่ไม่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งผู้บริโภคสามารถมองเห็นคุณภาพของสตรอเบอร์รี่ได้อย่างชัดเจน ผู้ขายก็สามารถบรรจุผลสตรอเบอร์รี่เพื่อการขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นการเพิ่มแรงงานในการบรรจุ

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

2. สี