เลือกภาษา

กล่องใสใส่อาหาร OPSกล่องพลาสติกใสใส่อาหาร ผลิตด้วยพลาสติก OPS (Oriented Polystyrene) เป็นพลาสติกที่มีความใส เมื่อใส่อาหารที่มีความร้อน จะทำให้ไม่เกิดฝ้า และเกิดไอน้ำ ทำให้อาหารไม่เสียง่าย ใช้บรรจุ อาหาร เบอเกอรี่ ขนมไทย ผักและผลไม้ต่างๆ ด้วยความใสของพลาสติก OPS ทำให้มองเห็นสินค้าภายในได้ชัดเจน ทำให้อาหารดูน่ารับประทานและน่าเลือกซื้อ สามารถใส่ของเย็นหรือของร้อนได้ ผลิตภัณฑ์ OPS ของมุนโดะ มีเครื่องหมายมอก.  มอก. 655 เล่ม 1-2553 บริษัท มุนโดะ จำกัด

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์