เลือกภาษา:

ถุงกรองเศษอาหารถุงกรองเศษอาหารใช้ติดตั้งในภาชนะกรองเศษอาหารของอ่างล้างจาน เพื่อกรองเศษอาหาร ช่วยลดปริมาณเศษอาหารไม่ให้เข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ำ และยังสะดวกในการเก็บเศษอาหารออกจากอ่างล้างจานถุงกรองเศษมี 2 แบบ แบบถุงผ้าและแบบถุงตาข่าย คุณสมบัติระบายน้ำได้ดี วัสดุที่ใช้มีความเหนียวทนทานใช้แล้วทิ้ง

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สี