เลือกภาษา:

กล่องใส ใส่ผัก-ผลไม้ แบบฝาติดกล่องใสใส่ผลไม้แบบฝาติด ผลิตด้วยวัสดุ PET เนื้อพลาสติกมีความเแข็งแรง มีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศภายในกล่อง เนื้อพลาสติกใสทำให้มองเห็นผลไม้ได้ชัดเจน และดึงดูดให้น่าซื้อ มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 250 กรัม จนถึงขนาดใหญ่ บรรจุได้ 2 กิโลกรัม

และกล่องใสใส่ผักและผลไม้แบบฝาติด ผลิตด้วยวัสดุ OPS ใส ไม่เป็นไอน้ำ มีให้เลือก 2 ขนาด