เลือกภาษา:

ร่วมงานกับเรา

 

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (Sale Export) ด่วนมาก!!  (1 ตำแหน่ง ประจำประเทศไทย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หญิง อายุ 25-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สื่อสารโต้ตอบ , E-mail ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ถึง ดีมาก
4. ทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี
5. มีประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศ
6. มีประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ (ทางเรือ หรือทางอากาศ)

รายละเอียดงาน
1. ดูแลลูกค้าจากฐานลูกค้าเดิม
2. หาลูกค้าส่งออก ดูแลประสานงานเกี่ยวกับการหาลูกค้าใหม่
3. ประสานงานขั้นตอนต่างๆ ในการ Export สินค้าไปต่างประเทศ (ทางเรือ หรือ ทางอากาศ)
4. ดูแลประสานงานกับทางลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
5. ทำยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
6. ดูแลตามรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม Job Description ของตำแหน่งงาน

สมัครงาน


ตำแหน่ง : Sales Assistant Manager (1 ตำแหน่ง ประจำประเทศไทย) 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หญิง อายุ 35-40 ปี
2. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เคยผ่านการทำงานด้านพลาสติก แพ็คเก็จกิ้ง และ Printing (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
5. มีประสบการณ์ทางด้านการสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจ
6. สื่อสารโต้ตอบ Email ภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันจากการทำงานได้เป็นอย่างดี
9. มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา Content ใหม่ ๆ มาสนับสนุนการขายออนไลน์
10. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
11 มีรถยนต์เป็นของตัวเองพร้อมใบขับขี่

รายละเอียดงาน
1. กำหนดกลยุทธ์การทำงานของพนักงานขายให้สอดคล้องลูกค้าแต่ละราย
2. ประชุมและกำหนดแนวทางการทำงานของฝ่ายขายในเรื่องเป้าหมายยอดขายของทีมขาย
3. สำรวจความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
4. ดูแลและจัดการระบบสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัท
5. ดูแลและพัฒนาแคมเปญการตลาด วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ คิดแคมเปญการตลาดใหม่ ๆ ที่ล้ำหน้าคู่แข่ง
6. เข้าพบลูกค้าเพื่อเช็คข้อมูลและสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อสรุปข้อมูลทางการตลาดในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้กับ MD
7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงาน


ตำแหน่ง : Sales Executive (1 ตำแหน่ง ประจำประเทศไทย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หญิง อายุ 25-40 ปี
2. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เคยผ่านการทำงานด้านพลาสติก แพ็คเก็จกิ้ง และ Printing (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีประสบการณ์ทางด้านการสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันจากการทำงานได้เป็นอย่างดี
7. มีความรู้ด้านเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
8. มีความรับผิดชอบ และ ความซื่อสัตย์สูง
9. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
10. มีรถยนต์เป็นของตัวเองพร้อมใบขับขี่

รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้าต่อลูกค้า
2. เรียนรู้สินค้าทั้งหมดของบริษัททั้งสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ ๆ
3. ดูแลประสานงานกับทางลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4. ดูแลประสานงานเกี่ยวกับการหาลูกค้าใหม่
5. ดูแลประสานงานด้านเอกสารของการตลาด
6. ดูแลตามรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม Job Description ของตำแหน่งงาน
7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร

สมัครงาน