เลือกภาษา:

ฟิล์มยืดถนอมอาหารฟิล์มยืดถนอมอาหาร หรือ แรปถนอมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่ง เนื้อพลาสติกมีความใส เหนียว ยืดหยุ่น สามารถยึดเกาะแนบติดกับภาชนะได้เป็นอย่างดี นิยมใช้กับถาดโฟม ถาดพลาสติก หรือภาชนะอื่นๆ ใช้สำหรับรักษาความสดให้อาหาร และช่วยยืดอายุ รวมถึงป้องกันกลิ่นกระจายในตู้เย็น ฟิล์มยืดถนอมอาหารสามารถ
ป้องกันการเกิดไอน้ำได้

ในอุตสากรรมการแพ็คบรรจุผักและผลไม้ นิยมใช้ฟิล์มแรปเพราะเนื้อฟิล์มมีความใสและมันวาวทำให้สินค้าดูสวยงาม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เนื้อฟิล์มยังช่วยควบคุมการระเหยของน้ำ ช่วยชะลอการเน่าเสียของอาหาร

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์