บริษัท มุนโดะ จำกัด
CONTACT: +662-5692384

Strawberry Trayผลไม้สตรอเบอรี่เป็นสินค้าที่บอบช้ำง่าย โดยเฉพาะถ้าเส้นทางคมนาคมไกลและไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การบรรจุผลสตรอเบอรี่จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ภาชนะที่บรรจุต้องไม่มีส่วนที่แหลมคม และกันการกระแทกสินค้าได้เป็นอย่างดี ผลไม้ต้องไม่ได้รับความเสียหาย ถาดโฟม เป็นภาชนะที่เมื่อบรรจุผลแล้วผู้ซี้อสามารถมองเห็นคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ได้ ทำการบรรจุผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นการเพิ่มแรงงานในการบรรจุมีความคงทน และเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันอันตรายของผลสตรอเบอรี่ได้เนื่องจากการบรรจุและขบวนการขนส่ง

สีขาว