เลือกภาษา:

กล่องใสใส่อาหาร

  • กล่องใสใส่อาหาร OPS กล่องพลาสติกใสใส่อาหาร ผลิตด้วยพลาสติก OPS (Oriented Polystyrene) เป็นพลาสติกที่มีความใส เมื่อใส่อาหารที่มีความร้อน จะทำให้ไม่เกิดฝ้า และเกิดไอน้ำ ทำให้อาหารไม่เสียง่าย